Printed from www.primodanmark.dk
Folkesundhed og risikofaktorer
Printervenlig udgave
KLs pjece sætter tal på kristiske sundhedsfaktorer (DK, 2006)

Uddrag:

Hvis ingen røg herhjemme, ville danskernes middellevetid være mere end tre år længere end nu. Hvis man er en svært overvægtig kvinde, kan man forvente at tabe 10 gode leveår sammenlignet med en normalvægtig. Fysisk inaktivitet giver årligt anledning til 3,1 millioner ekstra fraværsdage blandt erhvervsaktive. Disse fakta er eksempler på, at risikofaktorer har stor betydning for danskernes sundhed.

Denne pjece sætter tal på, hvor meget og hvordan risikofaktorer har indflydelse på sundhedstilstanden. Pjecen leverer således en del af den viden, der kan danne baggrund for prioritering og tilrettelæggelse af forebyggelsesindsatser, som søger at mindske borgernes påvirkning fra risikofaktorerne. I pjecen kan man samlet læse om, hvor meget risikofaktorerne indvirker på danskernes helbred, livskvalitet, sygelighed og dødelighed.

Man kan også se, hvordan risikofaktorerne påvirker fx brug af sundhedsvæsenet, sygefravær og førtidspensioner.

Fra 2007 er det kommunerne, som får ansvaret for en stor del af forebyggelsesindsatsen. Pjecen henvender sig derfor til sundhedspolitiske beslutningstagere og planlæggere i landets kommuner.

Download pjece (pdf)