Printed from www.primodanmark.dk
FKB og PRIMO i samarbejde om risikoledelse
Printervenlig udgave


Uddannelse og nyhedsformidling. Det er hvad medlemmerne af FKB kan se frem til, når samarbejdet med foreningen PRIMO for alvor træder i kraft i foråret 2009. Oven i det tages der det første tag på et beredskabsprojekt, der skal fremme den tværgående beredskabsindsats i det kommunale Danmark.

FKB har besluttet at indlede et strategisk samarbejde med foreningen PRIMO med henblik på at fremme de to foreningers overordnede arbejde med risikohåndtering. Risikohåndtering i katastrofesituationer er en væsentlig del af generel risikoledelse, og FKB og PRIMO har en gensidig interesse for at fremme risikoledelse og risikostyring i de danske kommuner.

Jesper Hjort, formand for PRIMO og kommunaldirektør i Odder Kommune, er glad for det nye samarbejde:

”Risikoledelse handler om at blive bedre til at træffe velovervejede beslutninger og tage højde for de risici, der kan have betydning for, om du som kommune eller organisation når dine mål. Håndtering af risici vedrører alle faggrupper, og derfor er vi i PRIMO glade for at kunne udvide vores virkeområde til også at omfatte beredskabet. Vi forventer os meget af samarbejdet med FKB og glæder os til at udvikle nye metoder til håndtering af risici”.

Beredskabsprojekt i støbeskeen
Som et led i samarbejdet vil der blive arbejdet på at realisere PRIMOs projekt om kommunal sikkerhed og beredskab. Projektet har til formål at fremme den tværgående beredskabsindsats i kommunerne, idet katastrofer typisk rammer en række områder og befolkningsgrupper og derfor kalder på en samordning af indsatsen. Peter Staunstrup, formand for FKB og beredskabschef i Odense Kommune, siger om det nye samarbejde:

”Det er meget positivt, at PRIMO og FKB har indledt samarbejde. Begge foreninger er blandt de førende i Danmark i deres arbejde med risikohåndtering, og samarbejdet vil gøre det muligt for os at drage nytte af hinandens viden og erfaringer. Sammen kan vi udvikle vores arbejde, og dette vil i sidste ende være til gavn for borgere, der kan føle sig mere sikre, hvis en alvorlig trussel som fx en stor brand eller et terrorangreb skulle opstå”.

FKB får plads i PRIMOs bestyrelse, hvorefter samarbejdet vil tage form i henhold til de to foreningernes mål for fremtiden.

Nyt uddannelsestilbud
FKB og PRIMO vil derudover samarbejde på uddannelsesområdet, hvor det er opfattelsen, at PRIMOs onlineuddannelse omdannet til uddannelse som holdundervisning vil være relevant for FKBs medlemmer. Der skal desuden arbejdes på en egentlig risikoledelsesuddannelse i offentlig regi, gerne i samarbejde med relevant private samarbejdspartnere.

Medlemskab af PRIMO
For at fremme samarbejdet mellem foreningernes arbejde også i de enkelte kommuner har parterne aftalt, at medlemmer af FKB – der ikke allerede er PRIMO-medlemmer – kan optages til en særlig favorabel medlemspris indtil årets udgang. Det individuelle medlemskab fra indtegning til udgangen af 2009 vil således kun koste 2.000 kr. ekskl. moms. Medlemskab af PRIMO indebærer adgang til et certificeret onlinekursus i risk management, invitationer til workshops, seminarer og konferencer, samt månedlige nyhedsbreve. Endelig har medlemmerne adgang til et internationalt onlinebibliotek, der indeholder viden om risikoledelse inden for blandt andet beredskabsområdet.

FKB skal opfordre sine medlemmer til også at blive medlem af PRIMO.

Download artikel