Printed from www.primodanmark.dk
FKB’s årsmøde 2014 - fremtidens redningsberedskab
Printervenlig udgave

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB, afholdt den 27. - 29. august 2014 sit årsmøde i Herning. På årsmødet var der fokus på den netop offentliggjorte rapport fra  Redningsberedskabets Strukturudvalg. Beredskabsstyrelsens direktør understregede behovet for fortsat kreativitet i opgaveløsningen, og FKB's formand gav konkrete eksempler på mulige alternative strukturer og opgaveløsning fra sit eget lokalområde.

 

Seniorkonsulent i PRIMO Niels Johan Juhl-Nielsen giver her sit personlige indtryk fra årsmødet:

 

Der var knyttet særlige forventninger til årsmødet denne gang. Få dage før var en næsten 150 sider lang rapport fra Redningsberedskabets Strukturudvalg blevet offentliggjort. Udover en politisk debat mellem tre af Folketingets beredskabsordførere, orkestreret af Hans Engell, var såvel direktør Henning Thiesen, Beredskabsstyrelsen som FKB's formand Niels Mørup på programmet med indlæg.

 

De tre politikere var Hans Christian Thoning (V), Annette Lind (S) og Tom Behnke (K).

 

Ingen af politikerne kommenterede på indholdet af den dugfriske rapport, som også kun lige netop var landet på politikernes bord. Derimod udtrykte ordførerne fra partierne V og K kritik af processen, idet beredskabsordførerne som politisk følgegruppe havde imødeset møder med ministeren forud for den endelige udarbejdelse og offentliggørelsen.

 

Kernen i kritikken var, at med indgåelse af en økonomiaftale mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening omfattende en reduktion i antallet af kommunale redningsstationer fra 86 til 20 og med en rammeaftale indeholdende besparelser for såvel det kommunale som det statslige redningsberedskab for de kommende år, anså ordførerne fra V og K, at deres rolle som politisk følgegruppe i al væsentlighed var blevet overset.

 

Markante  indlæg fra oppositionspolitikere til trods - herunder ikke mindst om hvordan man i fremtiden finder balancen mellem de statslige, de 20 nye centre og så kommunernes opgaver - så blev det alligevel af politikerne tilkendegivet, at resultatet af de politiske forhandlinger vil blive en aftale om et fremtidigt redningsberedskab, der vil matche udfordringerne.

 

Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen understregede behovet for at såvel stat som kommuner leverer et forsvarligt redningsberedskab, også selv om det bliver for færre midler:

 

Det stiller bl.a. krav til vores kreativitet - kreativitet i ordets bogstaveligste, positive forstand - nemlig i form af at udtænke nye, smarte og effektive tiltag.

 

Direktøren henholdt sig i sin tale alene til konkrete initiativer, da en ny politisk aftale for redningsberedskabet endnu ikke er indgået.

 

Læs hele Henning Thiesens tale her.

 

I sin tale på årsmødet leverede formanden for FKB, Niels Mørup, hele rammefortællingen om udarbejdelsen af rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg. Formanden betonede foreningens interesser ved indgåelse af den kommende politiske aftale om fremtidens redningsberedskab og gav konkrete eksempler på mulige alternative strukturer og opgaveløsning fra sit eget lokalområde.

 

Traditionelt er årsmødet hos FKB udover faglige indlæg også en større udstillingsmesse, der omfatter ikke blot redningsberedskabets eget materiel, køretøjer og udstyr. Også samarbejdspartnerne er rigt repræsenteret. Årsmødet i Herning var i så henseende ingen undtagelse.

 

Niels Johan Juhl-Nielsen