Printed from www.primodanmark.dk
Finansiel risikoledelse efter kommunalreformen
Printervenlig udgave


Kronik fra Danske Kommuner af Jens Christian Birch, formand for KOMDIR og kommunaldirektør i Næstved Kommune, og Lars Kæhler Olesen, Vice President i Danske Bank.


Finansiel risikostyring finder sted i alle kommuner, men der er betydelige forskelle i såvel form som indhold. Kommunalreformen er nu implementeret, og de nye store kommuner oplever en stigende professionalisering også på dette område. De nye regnskabsregler giver tillige kommunerne anledning til forøget opmærksomhed på samspillet mellem aktiv- og passivsiden.

Kommunernes rådgivning på dette område formodes i vid udstrækning at komme fra deres finansielle partnere, og der er derfor ud fra en normal risikoledelsestankegang god anledning til at sikre, at den kommunale ledelse er klædt på til en rimelig jævnbyrdig dialog om risikoen ved finansielle dispositioner.

Den øgede opmærksomhed omkring finansiel risiko har gjort det naturligt, at PRIMO, der er en forening til fremme af risikoledelse i den kommunale sektor oprettet af KOMDIR, tager skridt til at understøtte og opdatere kommunernes viden om finansiel risikostyring. PRIMOs bestyrelse har derfor besluttet, at finansiel risikostyring prioriteres som et vigtigt indsatsområde. Kommunaldirektørforeningen og Økonomidirektørforeningen har givet deres fulde opbakning til et udviklingsprojekt, som også sker i forståelse med KL, der er indbudt til at deltage.

Formålet med projektet er at fremme kommunernes forståelse for finansiel risikostyring og derved give dem mulighed for at optimere deres finansielle resultater og afpasse risikoen i forhold til kommunens risikovillighed. Hermed opnår samfundet som helhed en gevinst.

Læs mere