Printed from www.primodanmark.dk
Fem modeller for offentlig-privat samspil - en guide til kommunerne
Printervenlig udgave
Vejledning fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (DK, 2007)


Uddrag:


Konkurrenceudsættelse er en drivkraft for udvikling og fornyelse og skaber fokus på kvalitet og effektiv ressourceanvendelse. Konkrete metoder til at varetage kommu-nernes opgaver så effektivt som muligt står højere på den kommunale dagsorden end nogensinde før.

KL og regeringen har også sat fokus på konkurrenceudsættelse i kommuneaftalen for 2007. Her har KL og regeringen indgået en flerårig aftal om at øge konkurren-ceudsættelsen fra knap 20 % i 2005 til 25 % i 2010. Det sætter en klar retning for kommunernes arbejde de kommende år.

Når målsætningen om øget konkurrenceudsættelse skal udmøntes i en kommunal virkelighed, er der brug for konkrete værktøjer. Målet med denne publikation er at skabe overblik over forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde.

Publikationen er udviklet i et samarbejde mellem KL, Erhvervs- og Byggestyrelsen og udbudsportalen.dk.

Download vejledningen (pdf)

Læs mere om publikationen på http://www.udbudsportalen.dk/518637