Printed from www.primodanmark.dk
Farum-kommissionen har afgivet sin beretning
Printervenlig udgave

Regeringen vil nedsætte et lovforberedende udvalg, der bl.a. skal sikre mere tydelige regler for, hvornår en borgmester kan suspenderes. Det sker, efter Farum-kommissionen har afleveret sin beretning.


Baggrunden for kommissionens nedsættelse var den række af meget kritisable forhold omkring Farum Kommunes administration, herunder borgmesterens ageren, der blev afdækket i medierne i løbet af 2002.


Kommissionen kommer blandt andet med to anbefalinger om lovændringer på Økonomi- og Indenrigsministeriets område: For det første bør man se på, om reglerne for, hvornår en borgmester kan suspenderes, kan blive mere tydelige. For det andet bør man indføre mere ufravigelige frister for, hvornår dagsordner og bilag skal sendes til kommunalbestyrelsesmedlemmerne forud for møder i kommunalbestyrelsen.


På den baggrund har regeringen besluttet at nedsætte et lovforberedende udvalg, der skal se på de to anbefalinger.


Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:
"Farum-sagen har vist os, at det er afgørende, at kommunalbestyrelserne har en reel mulighed for at trække i håndbremsen, hvis en borgmester handler groft i strid med lovgivningen. Nu sætter vi et udvalg til at se på, om vi kan formulere reglerne for suspension af borgmesteren bedre, så det bliver klart for kommunalbestyrelsesmedlemmerne, hvornår de har mulighed for at tage initiativ til at suspendere borgmesteren. Samtidig skal udvalget se på fristerne for, hvornår kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal have dagsordner og materiale forud for møder i kommunalbestyrelsen."


Beretningens bind 1-16 er på 4.837 sider, og beretningens bilagsdel er på 7.709 sider. Resultatet af kommissionens arbejde er sammenfattet i bind 1.


Beretningen er - mod betaling - tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) samt Farum-kommissionens hjemmeside (www.farumkommissionen.dk).