Printed from www.primodanmark.dk
Falck skal bemande Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter
Printervenlig udgave

 Falck overtager pr. 1. april 2013 bemandingen af Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter.


TrafikInformationsCenteret (T.I.C.) er den enhed i Vejdirektoratet, der har det trafikale overblik over situationen på vejene i Danmark døgnet rundt, og som skal sørge for, at trafikken afvikles så gnidningsfrit som muligt.

 

Det gøres bl.a. via: 

  • Overvågning af trafiksituationen på statsveje og centrale trafikale knudepunkter.
  • Overvågning og styring af variable skilte på vejene.
  • Udsendelse af aktuel trafikinformation til trafikanterne via forskellige medier fx i forbindelse med uheld, tabt gods, kø, vejarbejder mv.
  • Udkald af beredskab til uheld, tabt gods osv. samt assistere andre beredskabsmyndigheder i forbindelse med hændelser på vejene.

 

Fra d. 1. april 2013 er det Falck, der er Vejdirektoratets operatør af T.I.C., og dermed døgnbemander overvågningscentralen. Falck overtager opgaven fra G4S.