Printed from www.primodanmark.dk
Fakta om arbejdsmiljø 2008
Printervenlig udgave
Hold dig opdateret med nye og vigtigste regler på arbejdsmiljøområdet (DK, 2008)

Uddrag:

Med Fakta om arbejdsmiljø 2008 kan du på overskuelig vis orientere dig om de vigtigste regler på arbejdsmiljøområdet.

Der er masser af inspiration at hente samt forslag til, hvordan du kan
udvikle sikkerheden og arbejdsmiljøet i din virksomhed.

Håndbogen sætter særlig fokus på det nye system ved scanning, metoder til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelse, sikkerhedskultur
screeninger og certificering, Lean og arbejdsmiljøet, sikkerhedsorganisationens
opgave, og om fremtidens arbejdsmiljø.

Læs mere om bogen her