Printed from www.primodanmark.dk
Evidens i forebyggelsen
Printervenlig udgave
Sundhedsstyrelsens rapport om evidens i forebyggelsen (DK, 2007)

Uddrag:

På forebyggelsesområdet er der kommet fokus på arten og kvaliteten af den viden, der ligger til grund for forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Ønsket er i højere grad at evidensbasere arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme, så det sikres, at forebyggelsesindsatser bygger på det aktuelt bedste vidensgrundlag.

Evidens betyder bevis, og kan ses som kendsgerninger, der kan bruges til at træffe beslutninger eller planlægge ud fra. Evidens er ikke noget i og for sig selv, snarere er fokus på at udvikle eller forbedre noget.

Evidens er således ikke et columbusæg, der uden videre tilbyder en simpel og ligefrem løsning på komplicerede sager.

At arbejde evidensbaseret med forebyggelse vil sige, at man sikrer velovervejet, systematisk og eksplicit anvendelse af den aktuelt bedste viden om hvilke metoder og indsatser, der virker på hvem, under hvilke omstændigheder og ved anvendelse af hvilke ressourcer.

Download rapporten (pdf)