Printed from www.primodanmark.dk
Evaluering af kommunalreformen
Printervenlig udgave

Regeringen nedsatte i februar 2012 et udvalg om evaluering af kommunalreformen med det formål at undersøge muligheder for bedre at understøtte en effektiv og moderne offentlig sektor, der leverer ydelser af høj kvalitet og er rustet til fremtidens udfordringer.

 

Evalueringen har fokus på fire områder: sundhed, det specialiserede socialområde, miljø og regional udvikling.

 

Udvalget har netop afsluttet sit arbejde og afgivet rapporten "Evaluering af kommunal-reformen", marts 2013. Rapporten er sendt i høring til 8.april og skal derefter behandles politisk.

 

Udvalget konkluderer overordnet, at kommunalreformen styrkede den offentlige service, både i forhold til faglighed og økonomi. Der er dog rum for forbedringer, især hvor kommuner og regioner samarbejder om specialiserede opgaver.

 

Det nye kommunale landkort med 98 kommuner og fem regioner, som blev dannet med kommunalreformen i 2007, har overordnet styrket den offentlige sektor. Det gælder både i forhold til den faglige varetagelse af de fleste velfærdsopgaver og i forhold til økonomi.

 

Der er dog nogle opgaver, hvor der er behov for en mere klar arbejdsdeling mellem kommuner og regioner. Og behov for at understøtte, at specialiseret viden ikke falder bort.

Udvalget stiller bl.a. en række konkrete forslag til justeringer på sundheds- og socialområdet.
 
Læs mere om udvalgets forslag i rapporten, "Evaluering af kommunalreformen", her.