Printed from www.primodanmark.dk
Evaluering af forbyggelses- og sundhedsfremmeprojekter
Printervenlig udgave

Med et nyt temahæfte andquot;Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekterandquot; ønsker Sundhedsstyrelsen at inspirere til god evalueringspraksis i kommunerne (DK, 2007)

Uddrag:


Med sundhedsloven har kommunerne fået ansvaret for en stor del af forebyggelsen. Det har betydet nye opgaver for kommunerne og et omfattende arbejde med at udvikle sunde rammer og tilbud til kommunens borgere.

En vigtig forudsætning for at udvikle forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen er, at kommunerne kan bruge den viden og de erfaringer, der indhøstes i de mange projekter på området. Og det kræver, at projekterne evalueres.

En evaluering kan levere viden om et projekts proces og resultater. Det er vigtig viden, når den enkelte kommune skal afgøre, om et forebyggelsesprojekt skal fortsætte i drift efter projektperioden. Men gode og systematiske evalueringer vil også gøre det nemmere at dokumentere og sammenligne forebyggelsesindsatser på tværs af forvaltninger og kommuner, så man kan lære af hinandens erfaringer.

Sundhedsstyrelsen ønsker med dette temahæfte at inspirere til god evalueringspraksis i kommunerne ved at give en introduktion til vigtige forhold og overvejelser i forbindelse med en evaluering. Håbet er, at temahæftet kan sætte fokus på vigtigheden af at evaluere forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter og komme med forslag til, hvordan evalueringsarbejdet kan gribes an.

Download rapporten her (pdf)