Printed from www.primodanmark.dk
Evakuering af skoler
Printervenlig udgave
Beredskabsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af brand- og evakueringsplaner til skoler (DK, 2003)

Uddrag:

Brandvæsenerne alarmeres årligt til ca. 125 brande på de danske folkeskoler. Skolen har et stort ansvar for elevernes og personalets sikkerhed. For at hjælpe skolerne med at leve op til dette ansvar, har Beredskabsstyrelsen i samarbejde med en kreds af beredskabschefer fremstillet dette materiale om udarbejdelse, indøvelse og afprøvning af brand og evakueringsplaner. Materialet er opbygget så skolerne selv kan redigere og tilpasse planerne til de lokale forhold. Der gives vejledning i udarbejdelse af og eksempler på brand- og evakueringsplaner. I bilagssamlingen findes skabeloner til udarbejdelse, indøvelse og afprøvning af brand- og evakueringsplaner.

Evakuering af skoler - en vejledning