Printed from www.primodanmark.dk
EU udskyder omstridt datalov
Printervenlig udgave

EU's stats- og regeringsledere udskød på sit topmøde i oktober forhandlingerne om den kontroversielle databeskyttelseslovgivning. KL finder det positivt, da forslaget potentielt vil forsinke den offentlige digitaliseringsstrategi og koste kommunerne omkring en halv mia.

 

Det drejer sig om EU-Kommissionens forslag til databeskyttelsesforordning fra januar 2012. Det er en af de mest omtalte og omdiskuterede sager i EU i flere år.

 

Nu har EU's stats- og regeringschefer besluttet at afsætte mere tid til de nødvendige drøftelser ved at udskyde forhandlingerne om datalovgivningen.

 

KL vurderer, at forslaget i sin nuværende form vil koste kommunerne mellem 400 og 600 mio. alene i nyt it-udstyr, opdatering af blanketter m.m. Derudover forudser KL, at processen kan blive en klods om benet på den danske digitaliseringsindsats.

 

Formanden for KL's Internationale udvalg borgmester Søren Pape Poulsen udtaler i den forbindelse:
- Vi anerkender absolut ambitionen om, at den nuværende datalovgivning skal opdateres, for det er der bestemt behov for. Men forordningen tager ikke højde for forskellene mellem den offentlige og den private sektor. Det er afgørende, for den offentlige sektor bruger borgernes data for at hjælpe og betjene borgerne og altså ikke for profit. Derfor bør de ikke behandles under samme lovgivning.

 

Justitsminister Morten Bødskov har som den ansvarlige minister tidligere udtalt, at der skal tages hensyn til fleksibiliteten i den offentlige sektor.

 

Baggrunden for Kommissionens forslag og tidligere danske synspunkter hertil er beskrevet i KL's nyhedsbrev Momentum's artikel om EU's arbejde med databeskyttelse her.