Printed from www.primodanmark.dk
EU: Forsigtighedsprincippet
Printervenlig udgave
Meddelelser, lovgivning og retningslinjer for EU's anvendelse af forsigtighedsprincippet (DK, 2000)

Uddrag:

Kommissionen vedtager meddelelse om forsigtighedsprincippet (DK, 2000)
I meddelelsen understreges det, at forsigtighedsprincippet er en del af en struktureret strategi for risikoanalyse, og at det er relevant for risikostyring.

Forsigtighedsprincippet - resumé af lovgivningen (DK, 2000)
MÅL: At stille forslag om retningslinjer for anvendelsen af forsigtighedsprincippet, så det bliver muligt at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet og menneskers, dyrs og planters sundhed i tilfælde, hvor de tilgængelige videnskabelige data ikke muliggør en fuldstændig risikovurdering. At undgå, at forsigtighedsprincippet anvendes som påskud til protektionistiske tiltag.