Printed from www.primodanmark.dk
Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici
Printervenlig udgave
Sundhedsstyrelsens viden- og dokumentationsenhed har udgivet en rapport om etniske forskelle i risikoopfattelse og risikohåndtering af sygdom (DK, 2006)

Uddrag:

Rapporten gennemgår den forskningsbaserede viden om den betydning etnicitet og migration har for etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici.


Undersøgelsen viser, at etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande har hyppigere kontakt til almen praksis og til sygehuset sammenlignet med etniske danskere, og at der er store forskelle mellem de forskellige grupper af etniske minoriteter samt kvinder og mænd. Undersøgelsen er foretaget for Sundhedsstyrelsen af professor, dr.med Torben Jørgensen og forskningsassistent Nana Folmann.


Download rapporten her (pdf.)