Printed from www.primodanmark.dk
Etablering af Rådet for Digital Sikkerhed
Printervenlig udgave

IT-Branchen har taget initiativ til at stifte det nye "Rådet for Digital Sikkerhed" med en række aktører, som har interesse i digital sikkerhed. Medstifterne er Forbrugerrådet, Dansk ITs Råd for IT- og Persondatasikkerhed, DI-ITEK og Rådet for Større IT-Sikkerhed.

 

Rådet for Digital Sikkerhed er i henhold til sine vedtægter en uafhængig, privat forening med begrænset ansvar, der som medlemmer optager offentlige og halvoffentlige myndigheder, private virksomheder, interesseorganisationer og repræsentanter fra forskningsverdenen.

 

Formålet med Rådet er at skabe en forbedret informationssikkerhed i Danmark.


Det skal ske gennem et offentligt kendt og dagsordenssættende samarbejde mellem aktører med fælles interesse i, at den fortsatte digitalisering af samfundet sker med naturligt udgangspunkt i en tryg it-anvendelse.


Der afholdes stiftende generalforsamling for Rådet for Digital Sikkerhed den 23. november kl. 10-12.


Læs mere på www.digitalsikkerhed.dk