Printed from www.primodanmark.dk
Et kig ud over kommunernes risikolandskab 2010
Printervenlig udgave


Som omtalt i PRIMO’s nyhedsbrev fra juli 2010 har Willis i samarbejde med PRIMO Danmark gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse om aktuelle risikoforhold i danske kommuner.

Formålet med undersøgelsen var at indhente aktuelle vurderinger på direktionsniveau blandt PRIMO’s medlemskommuner og Willis’ kunder i den kommunale sektor. Der foreligger nu de foreløbige resultater fra undersøgelsen.

Beredskabsplaner i top
Der generelle indtryk er, at vigtigheden af risikohåndtering vurderes højere end den aktuelle risikostyring.

De vigtigste risici på landsplan (idealplan) vurderes at være:

1. Helhedsorienterede beredskabsplaner (93%)
2. Nedbrud i IT-systemer (78%)
3. Fremtidssikring af kommunen (77%)
4. Opretholdelse af vandforsyning (74%)
5. Faste ansættelsesprocedurer (55%)
6. Vidensdeling internt (51%)

Virkeligheden anderledes
Selv om man skulle formode, at disse risici også ville være dem, den nuværende risikostyring fokuserede mest på, er fordelingen derimod ikke helt sådan, når det kommer til den reelle risikostyring i kommunerne:

1. Helhedsorienterede beredskabsplaner
(60% vurderer den nuværende styring på dette område for at være i andquot;Meget høj gradandquot; eller andquot;Høj gradandquot;)

2. Nedbrud i IT-systemer
(97% vurderer den nuværende styring på dette område for at være i andquot;Meget høj gradandquot; eller andquot;Høj gradandquot;)

3. Fremtidssikring af kommunen
(52% vurderer den nuværende styring på dette område for at være i andquot;Meget høj gradandquot; eller andquot;Høj gradandquot;)

4. Opretholdelse af vandforsyning
(70% vurderer den nuværende styring på dette område for at være i andquot;Meget høj gradandquot; eller andquot;Høj gradandquot;)

5. Faste ansættelsesprocedurer
(77% vurderer den nuværende styring på dette område for at være i andquot;Meget høj gradandquot; eller andquot;Høj gradandquot;)

6. Vidensdeling internt
(37% vurderer den nuværende styring på dette område for at være i andquot;Meget høj gradandquot; eller andquot;Høj gradandquot;)

I forhold til den vurderede vigtighed indikerer resultatet, at der primært skal sættes ind i.f.t. helhedsorienterede beredskabsplaner, fremtidssikring af kommunen samt vidensdeling internt.

PRIMO vil følge op
Når den endelige rapport foreligger, vil der blive orienteret nærmere herom i PRIMOs nyhedsbrev.

PRIMO vil på baggrund af undersøgelsens resultater vurdere, hvorledes billedet af det kommunale risikolandskab kan kvalificeres yderligere som grundlag for foreningens konkrete initiativer i de kommende år.

Hør mere om undersøgelsen hos Svend Tychsen, st@primodanmark.dk.