Printed from www.primodanmark.dk
Erhvervs- og Boligstyrelsen: Kvalitet i projektstyring
Printervenlig udgave
Rapport om projektstyring af byfornyelse med værktøj til generel projektstyring (DK, 2003)
Uddrag:

I Statens Byggeforskningsinstitut’s SBI rapport 245: ” Rationel renovering. Muligheder og problemer i gennemførelse af den støttede byfornyelse”, blev det som en væsentlig konklusion fastslået, at produktiviteten kunne forbedres ved at styre planlægningen bedre. Samtidig kunne man flere andre steder læse, at byggeriets produktivitet er for lav og der bør gøres noget for at ændre disse forhold. På den baggrund igangsatte Projekt Renovering to forsøgsprojekter: projekt 123 og projekt 274 - ”Styret planlægning af renovering I og II”, hvis resultater er beskrevet i denne publikation.

Erhvervs- og Boligstyrelsen håber, at rapporten vil bidrage til en styrket egenudvikling i virksomhederne, en bedre produktionsstyring af renoveringssager og en højere renoveringsstandard til gavn for beboere og ejere, samt at rapportens erfaringer kan blive til nytte i forbindelse med nye initiativer.

Kvalitet i projektstyring - udvikling af roller, samarbejde og produktivitet i renovering (pdf)