Printed from www.primodanmark.dk
Er du cybersikker?
Printervenlig udgave

Cyberangreb er blandt de ti største risici, der blev udpeget i Beredskabsstyrelsens rapport Nationalt Risikobillede, der blev offentliggjort tidligere i år, jfr. omtalen heraf i PRIMOs nyhedsbrev for april 2013.

 

Udbredelsen af informations- og kommunikationsteknologi i samfundet har øget risikoen for cyberangreb eller andre hændelser, der kan påvirke teknologien og dermed hele en organisations infrastruktur. Det er derfor vigtigt at have procedurer og planer, der træder i kraft i tilfælde af sådanne hændelser.

 

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med Center for Cybersikkerhed udviklet en dilemmaøvelse, der sætter fokus på myndigheder og organisationers beredskab i forhold til it-nedbrud i stor skala.

 

Under øvelsen præsenteres deltagerne for fire forskellige scenarier, der hver danner baggrund for en opfølgende diskussion, som har til formål at klargøre og udvikle sikkerhedsberedskabet på it-området.

 

Øvelsen kan med fordel afholdes som en forberedende aktivitet før deltagelse i den nationale krisestyringsøvelse KRISØV 2013, som afholdes den 6.-7. november 2013.

 

Find dilemmaøvelsen om cybersikkerhed på www.oevelsesforum.dk.