Printed from www.primodanmark.dk
Er det danske Havmiljøberedskab godt nok?
Printervenlig udgave

Kommunernes Internationale Miljø Organisation KIMO stiller spørgsmål ved, om det danske havmiljøberedskab er godt nok i kølvandet på at have gennemgået udkast til rapport, som er udarbejdet af en af Søværnet nedsat arbejdsgruppe vedr. organisering af miljødivisionerne.

 

KIMO Danmark har før sommerferien skrevet til forsvarsminister Nick Hækkerup for at gøre opmærksom på, at Forsvars Beredskabsplanen for det statslige danske beredskab til bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer Hovedplan (del 1), september 2010 beskriver, at det statslige danske beredskab til bekæmpelse af forurening i kystzonen for nærværende ikke er tilstrækkeligt.

 

KIMO Danmark har ikke registreret, at der er igangsat et arbejde for at gøre beredskabet i kystzonen bedre. KIMO Danmark anbefaler, at det igangsættes snarest muligt og stiller sig til rådighed for et konstruktivt samarbejde.

 

KIMOs høringssvar kan læses her.

 

KIMO Danmark har 12 medlemskommuner og flere observatører i Danmark. KIMO er et internationalt samarbejde mellem lokale myndigheder med det formål at fjerne forureningen fra Nordsøen, det Baltiske Hav og tilgrænsende have. KIMO International har 150 kommuner som medlem.

Læs mere om KIMO: http://www.kimointernational.org/