Printed from www.primodanmark.dk
Enterprise Risk Management - Et andet perspektiv
Printervenlig udgave
Artikel af professor Peter Young om fordele og muligheder for at indføre ERM i organisationen (DK, 2004)

Uddrag:

Der er i dag bred enighed om, at det gavner virksomheden, hvis håndteringen af risiko bliver varetaget på en helhedsorienteret og integreret måde. Der er imidlertid fortsat strid om, hvad dette perspektiv skal kaldes. Blandt forslagene er: Enterprise Risk Management, Strategic Risk Management, Organization Risk Management, Holistic Risk Management, Systems Risk Management – alle navne, der har gjort krav på at være det helt rigtige. Trods denne uenighed om, hvad man skal kalde perspektivet, har de forskellige fortalerne fremført nslydende argumenter om, hvorledes risk management rettelig burde bedrives. Det bør være en ledelsesmæssig olitik; der bør være risk management-praksisser på alle niveauer i og organisationen; risk management bør håndtere såvel farer som muligheder, og risk management burde kunne bidrage positivt til organisationens overordnede målsætninger. Perspektivet er også kendetegnet ved ideen om en Chief Risk Manager (CRO) – dvs. en højt placeret leder, der har ansvaret for at integrere og koordinere den samlede risk management-indsats i organisationen.

Jeg mener, at de praktiske og teoretiske argumenter for at indføre Enterprise Risk Management (ERM) er ganske overbevisende og uimodståelige. En dag vil man sandsynligvis henregne den til at være blandt de fire-fem igtigste management-ideer, der er kommet frem i de sidste femogtyve år.

Enterprise Risk Management - Et andet perspektiv (PDF)