Printed from www.primodanmark.dk
"Ejerskab og Lederskab"
Printervenlig udgave
Læs uddrag fra Per Thygesen Poulsens nye bog (DK, 2004)

Bogen er netop udkommet på Børsens Forlag, og EIRM kan her bringe uddrag fra de to kapitler (14 og 17), der omhandler risikostyring.

Uddrag:

Traditionelt er risikostyring et teknisk anliggende som sorterer under driftsledelsen i virksomheden. Formålet er at foregribe, forebygge og reducere risiko. Men risiko er ikke kun noget negativt, det er noget som følger med enhver aktivitet, og det er ikke driftsledelsen, men ejeren, som kan vælge den type og den grad af risiko som virksomheden må være i stand til at håndtere for at opnå sine mål.

Læs mere