Printed from www.primodanmark.dk
EIRM: Terminologier
Printervenlig udgave
Defintioner på generelle risk management begreber (DK, 2002)
Uddrag:

ISO udgav i 2002 et vokabularium med defintioner på generelle risk management begreber (ISO Guide 73). EIRM har udvidet og viderearbejdet ISO-guidens terminologi i denne publikation.

EIRM: Risk Management terminologier