Printed from www.primodanmark.dk
EIRM Håndbog: Forebyggelse af vandspild
Printervenlig udgave
Denne publikation kan hjælpe kommuner, virksomheder og private med at forebygge kostbart og unødigt vandspild (DK, 2004)

Uddrag:

Mange andre danske vandforbrugere både indenfor det offentlige og det private får ekstraregninger på større eller mindre beløb, fordi de ikke er opmærksomme på vandspild. Følgerne af vandspildet kan blive endnu mere voldsomt. Det uopdagede spild kan medføre egentlige vandskader, så der foruden regningen for det brugte vand også kommer betaling for skader, der kan løbe op i måske hundredetusinder af kroner.

Ikke mindst offentlige institutioner har oplevet situationer, hvor tyveri og hærværk har forårsaget vandspild og vandskader. Dette sker eksempelvis ved, at tyvene simpelthen har åbnet vandhanerne. Ofte sker indbrud og hærværk op til en weekend og opdages måske først om mandagen, hvor en eventuel åben vandhane alleredehar forårsaget voldsomme skader. Derfor opfordres alle kommuner, virksomheder og private til at gøre en aktiv indsats mod vandspild. Det er temaet for denne publikation. Vi kalder det teknisk vandspild.

Forebyggelse af vandspild (pdf)