Printed from www.primodanmark.dk
EIRM Håndbog: Forebyggelse af børneulykker i uderum
Printervenlig udgave
Skolegårde, legepladser, daginstitutioners uderum og naturlegepladser indenfor kommunernes ansvarsområde (DK, 2004)

Uddrag:

Hvert eneste år bringer pressen beretninger om alvorlige ulykker, børn er blevet udsat for og det virker særlig stærkt, når ulykkerne sker i miljøer, der ud fra enhver betragtning burde være sikre for børn at færdes i. Men steder som skoler, børnehaver, fritidshjem, legepladser og idrætspladser tegner sig desværre for meget betydelige andele af ulykkerne. Ulykker er den hyppigste dødsårsag blandt børn under 15 år - et forhold der tydeligt afspejler, at samfundet ikke har formået at sikre børn på de forskellige alders - og udviklingstrin, hvor børns adfærd er forskellig fra voksnes.

Forebyggelse af børneulykker i uderum (pdf)