Printed from www.primodanmark.dk
Effektmålinger og Forebyggelsesfonden
Printervenlig udgave

Forebyggelsesfonden har 3 mia. kr., der skal bruges til at nedbringe antallet af førtidspensionister, efterlønsmodtagere samt antallet af nedslidte og sygemeldte medarbejdere. Kommunerne kan i fri konkurrence med andre søge fonden om tilskud til projekter, der skal sikre, at et eller flere af disse mål bliver opfyldt. Det kan være projekter til gavn for kommunernes egne ansatte eller for en gruppe af borgere.

De projekter, der støttes af Forebyggelsesfonden, skal blandt andet indeholde succeskriterier og effektmålinger, så man kan identificere nye former for indsatser, der kan gøre en forskel – også når støtten fra fonden ophører.
Selv om dette måske lyder banalt, er det faktisk en ambitiøs målsætning. Der bruges i Danmark mange milliarder kroner på indsatser, uden at man ved, om de har den ønskede effekt. For at få støtte til projekterne skal der blandt andet opstilles relevante og målbare kriterier, så der kan skabes troværdig viden om effekten af de støttede tiltag.


Download publikationen her (pdf)

Læs mere om Forebyggelsesfonden