Printed from www.primodanmark.dk
Effektiv kontrol i et Public Governance perspektiv
Printervenlig udgave
Ny rapport der undersøger, om der kan etableres mere effektive kontrolstrukturer set i lyset af et Public Governance perspektiv (DK, 2007).

Rapporten er skrevet af Jens Kr. Elkjær-Larsen og Lars Goldschmidt fra Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS.

Uddrag:

Vi har udvalgt syv områder, som vi kender bedst, og de har dannet et iterativt samspil med en opstillet kontrolmodel, som vi herefter har afprøvet og brugt på de syv forvaltningers kontrolstruktur. Hovedtemaet for rapporten er at undersøge, om der kan etableres mere effektive kontrolstrukturer set i lyset af et Public Governance perspektiv (...) rapporten præsenterer korte og kontrolfokuserede beskrivelser af syv forvaltningsområder i overensstemmelse med den opstillede kontrolmodel med henblik på at validere modellen, udfordre forvaltningens løsning og hente inspiration på tværs af casene. Gennemgangen af de syv cases afsluttes med en tværgående analyse, som på forskellig vis identificerer og forklarer fælles træk blandt casene.

Læs hele rapporten i pdf. her