Printed from www.primodanmark.dk
DTU: Nye ledelsesformer, sikkerhedskultur og forebyggelse af ulykker
Printervenlig udgave
Rapport fra DTU om sikkerhedskultur og ulykkesforebyggelse (DK, 2001).

Uddrag:

Dette projekt har haft til opgave at yde et bidrag til at indkredse sikkerhedskulturbegrebet og opnå viden om, hvilken rolle sikkerhedskultur spiller i ulykkesforebyggelsen. Dertil kommer, at projektet har arbejdet med nye former for ulykkesforebyggelse, hvor fokus har været på anvendelsen af ledelses -og risikoanalyseværktøjer, der fremmer sikkerhed og lærende sikkerhedsarbejde.

De første kapitler omhandler begreber og metoder med vægt på sikkerhedskultur-analyse. I kapitel 4 analyseres de empiriske data fra de tre virksomheder ud fra et sikkerhedskultur-perspektiv, og der foretages en tværgående sammenligning af kulturer og arbejdsvilkår. Det sker for at indkredse sikkerheds-kulturernes forebyggelsespotentialer. Eller, sagt på en anden måde, hvad der fremmer eller hæmmer sikkerheden. I kapitel 5 belyses begreber og metoder vedrørende forandringsledelse og lærende sikkerhedsarbejde. Udfra denne ramme beskrives erfaringer med ulykkesforebyggende aktiviteter, gennemført i to virksomheder.

Rapporten afsluttes med overvejelser om sikkerhedskulturanalyse og nogle tanker om, hvor der må sættes ind for at komme arbejdsulykkerne i forkøbet.

Nye ledelsesformer, sikkerhedskultur og forebyggelse af ulykker (pdf)