Printed from www.primodanmark.dk
DSKS: Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner
Printervenlig udgave
Terminologi udviklet af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DK, 2003)
Uddrag:

Kvalitetssikring i sundhedssektoren tilsigter at optimere det samlede forløb ved patienters kontakt med sundhedssektoren, herunder at opnå bedst mulige resultater af forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje; at foretage effektiv ressourceudnyttelse; at minimere patienters risiko og ubehag samt at opnå maksimal patienttilfredshed.

Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner (pdf)