Printed from www.primodanmark.dk
Drivkræfter og barrierer for offentlig-private partnerskaber (OPP)
Printervenlig udgave

Erfaringerne med offentlig-private partnerskaber (OPP) i Danmark er generelt gode. Alligevel er der kun få OPP-projekter.

 

Analysen "Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter", udgivet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen december 2013, beskriver nogle af de forhold, som afholder kommuner og regioner fra at indgå i OPP-projekter.

 

Deponeringsreglerne, ressourcekrævende processer, og dyr finansiering. Det er de tre forhold, som kommuner og regioner oplever som de største barrierer for at igangsætte et OPP-projekt.

72 procent af kommuner og regioner overvejer at bruge OPP-modellen til bygge- og anlægsprojekter.

 

De ser især fordele i, at OPP sætter fokus på funktion, og at OPP giver mulighed for en hensigtsmæssig risikodeling med OPP-leverandøren. Hertil kommer forventninger om eller erfaringer med, at projekterne færdiggøres til tiden og til aftalt pris.

 

Analyserne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse til samtlige kommuner og regioner, samt en interviewundersøgelse med syv kommuner og to regioner i 2013.

 

Dataindsamlingen er foregået på tre ledelseslag i kommuner og regioner. Mere specifikt på politisk, administrativt og teknisk niveau. Det er eksempelvis borgmesteren, kommunal-direktøren og den tekniske direktør.

 

Læs analysen "Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter", december 2013 her.