Printed from www.primodanmark.dk
DMU: Risiko og usikkerhed - miljø og fødevarer
Printervenlig udgave
Temarapport fra Danmarks Miljøundersøgelser om miljø- og fødevaremæssige risici (DK, 2000)
Uddrag:

Samfundet anvender mange resurser på at reducere forskellige risikoer, som hver enkelt ufrivilligt kan blive udsat for. Nogle vil mene, at der er områder, hvor der ikke gøres nok. Andre vil hævde, at indsatsen er for stor på nogle områder. Dette temahæfte vil bidrage til at belyse begreberne risiko og usikkerhed med udgangspunkt i eksperternes verden.

De udvalgte eksempler knytter sig til det daglige liv. Det har ikke været hensigten at dække alle områder, men at begrænse fremstillingen til miljø og fødevarer. Der omtales således ikke industri, byggeri, transport og lignende. Globale eller regionale miljøproblemer som klimaændringer, påvirkninger af ozonlaget, forurening af forurening af havet eller forsuring af jorden er heller ikke behandlet i dette temahæfte.

Risiko og usikkerhed – miljø og fødevarer. Temarapport (pdf)