Printed from www.primodanmark.dk
Digitaliseringsstyrelse og Moderniseringsstyrelse
Printervenlig udgave

Som led i regeringsdannelsen er der etableret to ny styrelser under Finansministeriet vedr. henholdsvis digitalisering af den offentlige sektor og modernisering af offentlige overenskomster og offentlig økonomistyring.

Finansministeriet tilkendegiver i den forbindelse:


Digitaliseringsstyrelsen samler ekspertise fra IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen for at styrke digitaliseringen af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen skal bidrage til, at strategierne føres ud i livet til gavn for borgerne, og at gevinsterne ved at bruge de nye digitale muligheder høstes.


Moderniseringsstyrelsen samler Økonomistyrelsens og Personalestyrelsens opgaver med økonomistyring, overenskomster og ledelse i staten. Det giver et stærkt afsæt til at frigøre de betydelige ressourcer, der ligger i modernisering af de offentlige overenskomster, en bedre offentlig økonomistyring og i bedre ledelse.


Finansminister Bjarne Corydon kalder de nye styrelser et vigtigt skridt til at sikre en moderne offentlig sektor, der giver mest mulig værdi for samfundet og færrest mulige udgifter for skatteborgerne.


"Med de nye styrelser får vi målrettede institutioner til at fremme en effektiv offentlig sektor.
Krisen betyder, at det er vigtigere end nogensinde, at vi udnytter hver en krone bedst mulig og sikrer, at der er ressourcer til velfærden i de kommende år. Digitalisering, smidige arbejdstidsregler og bedre ledelse kan frigive meget betydelige ressourcer", siger finansministeren.


Se pressemeddelelse af 27/10 med tilhørende organisationsdiagram.