Printed from www.primodanmark.dk
Digitalisering og informationssikkerhed i kommunerne
Printervenlig udgave

Som omtalt i PRIMOs nyhedsbrev fra maj 2012 er der medio 2012 gennemført en undersøgelse af informationssikkerheden i danske kommuner og regioner, herunder hvorledes informationssikkerhed indgår i kommunens øvrige risikoledelse, set i lys af den øgede digitalisering af kommunale ydelser.


Undersøgelsen gennemføres parallelt i Danmark, Norge og Sverige, hvilket også giver mulighed for benchmarking på tværs af kommunerne og de skandinaviske lande.


Undersøgelsen støttes i Danmark af PRIMO og KIT@, foreningen af kommunale IT ansvarlige, og gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet I-Trust.


Resultatet af undersøgelsen offentliggøres den 13. november 2012 på et nordisk møde i København. Efterfølgende vil resultatet blive præsenteret ved to parallelle PRIMO-seminarer i henholdsvis Aarhus den 26. november og København den 3. december 2012.


Seminarerne afholdes i samarbejde med KOMDIR, KIT@, BDO Kommunernes Revision.


Programmet for seminarerne udsendes primo november.


Foreløbig tilmelding kan ske til PRIMOs sekretariat på admin@primodanmark.dk eller telefon 70 25 25 45