Printed from www.primodanmark.dk
Digitalisering og informationssikkerhed i kommunerne
Printervenlig udgave

I maj-juni 2012 gennemføres en undersøgelse af informationssikkerheden i danske kommuner og regioner, herunder hvorledes informationssikkerhed indgår i kommunens øvrige risikoledelse, set i lys af den øgede digitalisering af kommunale ydelser. Undersøgelsen støttes af PRIMO og KIT@, foreningen af kommunale IT ansvarlige, og gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet I-Trust.


Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse fremsendt til IT-chefen i alle kommuner og regioner. 


PRIMO og KOMDIR anbefaler kommunerne at deltage i undersøgelsen, der vil være relevant for de overvejelser, som kommunerne aktuelt gør sig i forhold til at erstatte den hidtidige standard for informationssikkerhed i den offentlige sektor, DS 484, med den nye mere ledelsesforankrede tilgang til informationssikkerhed, ISO 27001.


Den enkelte kommune skal også være opmærksom på, at EU-kommissionen i januar 2012 har fremsat et forslag til forordning om persondatasikkerhed, som skal implementeres i alle medlemslande inden for to år efter vedtagelse i Europaparlamentet.


Som forslaget ser ud nu, kan det blive en udfordring for bl.a. kommunerne at leve op hertil. Ved at deltage i undersøgelsen får kommunerne et aktuelt billede af, hvor man står i den henseende.


Undersøgelsen gennemføres parallelt i Danmark, Norge og Sverige, hvilket også giver mulighed for benchmarking på tværs af kommunerne og de skandinaviske lande. Vilkårene herfor vil fremgå af undersøgelsens hjemmeside.


Når resultatet af undersøgelsen foreligger, vil PRIMO og KIT@ informere nærmere herom, ligesom der i samarbejde med BDO Kommunernes Revision forberedes seminar om digitalisering og informationssikkerhed som et generelt ledelsesanliggende.