Printed from www.primodanmark.dk
"Dialog, partnerskab og myndiggørelse" - En strategi for et sikkert informationssamfund
Printervenlig udgave
Meddelelse fra EU-kommissionen om trusler mod sikkerheden i informationssamfundet.

Uddrag:

I meddelelsen "i2010 - et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse" fremhævede Kommissionen net- og informationssikkerhed som en afgørende forudsætning for, at der kan skabes et europæisk samarbejdsområde for information. Det bliver stadig vigtigere for vores økonomier og samfundsstrukturen, at der står net og informationssystemer til rådighed, og at de er pålidelige og sikre.

 

Formålet med denne meddelelse er at puste nyt liv i den strategi, som Europa-Kommissionen udstak i 2001 med meddelelsen "Net- og informationssikkerhed: Forslag til en europæisk strategi".

Nærværende meddelelse gennemgår de aktuelle trusler mod sikkerheden i informationssamfundet og fastslår, hvilke yderligere skridt der bør tages for at forbedre net- og informationssikkerheden.

Med udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort i medlemsstaterne og på EU-plan, er det målet at videreudvikle en dynamisk, overordnet strategi i Europa, baseret på en sikkerhedskultur og på dialog, partnerskab og myndiggørelse.

Læs mere