Printed from www.primodanmark.dk
Den offentlige leder og den demokratiske bundlinie
Printervenlig udgave
Rapport om tendenserne inden for offentlig ledelse (DK, 2005)

Uddrag:

Siden Tænketanken Public Governance udkom med sit første debatudspil ”Dynamik and Dilemma” i 2004 har offentlig ledelse generelt og konkret præget den danske dagsorden. For eksempel har ”Forum for Offentlig Topledelse” netop fremlagt ni bud for god offentlig ledelse, og strukturreformen aktualiserer dette arbejde yderligere.

I dette nye debatudspil sætter en række offentlige ledere ord på det kalejdoskopiske billede af bevægelser, der finder sted i den offentlige sektor netop nu. Bevægelserne er mange og omfattende, og de danner tilsammen et nyt billede af samspillet mellem politiker, borger og offentlig myndighed.

Debatudspillet står på tre ben:

• For det første giver det en pejling af de vigtigste tendenser i de styringsformer, der omgiver den offentlige leder, og vi forsøger at analysere og kondensere disse tendenser. Nøgleordene er bl.a. centralisering og formalisering af styringen. Vi forsøger også at opstille styrker og svagheder ved kontraktstyring tæt på den faktiske hverdag som leder.

• For det andet rummer udspillet nogle pejlemærker for den offentlige leder i forhold til disse nye rammevilkår for ledelsesopgaven. Vi går især i dybden med området fusionsledelse, som generelt i den offentlige sektor og – ikke mindst – i den kommunale sektor har karakter af et vilkår for ledelse. Også her går vi tæt på den faktiske ledelsesopgave og opstiller nogle konkrete pejlemærker for god fusionsledelse.

• For det tredje lægger debatudspillet op til at debattere, hvordan forholdet mellem politikere, borgere, offentlige myndigheder og institutioner påvirker – og bliver påvirket – af disse nye tendenser. Vi holder et fokus tæt på ledelsens rolle og opgave, men debatten om den demokratiske bundlinje har et mere overordnet sigte, og udmønter sig ikke i konkrete pejlemærker for god offentlig topledelse.

Læs mere