Printed from www.primodanmark.dk
Den kommunale forebyggelse: Hvor er vi på vej hen?
Printervenlig udgave
Rundbordssamtale om muligheder og kritiske risici i den kommunale forebyggelse


Af PRIMOs sekretariat


I forsommeren 2007 indbød PRIMO (Public Risk Management Organisation) syv ledere til en rundbordssamtale om muligheder og kritiske risici i den kommunale forebyggelse. Sigtet var
at levere et strategisk indspark til debatten i vores kommuner. De syv ledere kommer fra kommunal praksis, ministerium, erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. De bidrog hver især til samtalen ud fra deres egen baggrund og slog ned på de områder, hvor de oplever den største usikkerhed. Det betød, at samtalen bevægede sig rundt om bl.a. indsatsområder og samarbejde,
effektmålinger og kunsten at nå målgruppen uden at smøre sundhed ud over det hele.PRIMO arbejder på at fremme risikoledelse i hele den off entlige sektor med udgangspunkt i behovet hos vores medlemskommuner. Risikoledelse på sundhedsområdet er valgt som et kerneområde i 2007. Vores intention er at skabe overblik over risici og muligheder i den kommunale sundhedspolitik.

Rundbordssamtalen og denne pjece er et led i dette arbejde.

PRIMO ønsker god læsning!

Download rundbordssamtale (pdf)

_______________________________________


Hvis du ønsker at få tilsendt et trykt eksemplar af pjecen, er du velkommen til at kontakte PRIMOs sekretariat på 7732 5564 /
admin@primodanmark.dk