Printed from www.primodanmark.dk
Den danske holdning til Enterprise Risk Management
Printervenlig udgave
PricewaterhouseCoopers har undersøgt holdningen til risk management i Danmark (DK, 2005)

Uddrag:

Når Risk Management i de kommende år bliver et indsatsområde for et flertal af danske virksomheder, skyldes det muligheden for at bruge Risk Management som redskab til øget værdiskabelse. Det er ét af resultaterne fra PricewaterhouseCoopers' undersøgelse om status for og holdningen til Risk Management i Danmark.

Undersøgelsen drager tre markante konklusioner:

- Styrkelsen af Risk Management kan og skal bidrage til øget værdiskabelse i højere grad end til at overholde lovgivning eller undgå konkurs.

- Et stort flertal af de adspurgte anser Risk Management som vigtigt for deres virksomhed samt som et område som skal styrkes i fremtiden.

- Potentialet for at udnytte Risk Management til øget værdiskabelse ligger i særlig grad i virksomhedernes evne til gennem bedre kvantificering af risici at opnå et samlet overblik over forretningens væsentligste risici og dermed et grundlag for at implementere den optimale styring af risici.

Download undersøgelse (pdf)

PricewaterhouseCoopers' omtale af undersøgelsen