Printed from www.primodanmark.dk
De langsigtede udfordringer for samfundets kriseberedskab - i Sverige
Printervenlig udgave

På opdrag af den svenske regering har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) analyseret de langsigtede udfordringer for samfundets krisebredskab.

 

Analysen bygger på fem scenarier om samfundsudviklingen frem mod 2032. På baggrund heraf peges der på følgende ti grundlæggende udfordringer:

 

1. Fastholdelse af tilliden til de offentlige aktører inden for samfundsberedskab

 

2. Tilpasning af kommunikation i takt med samfundets udvikling

 

3. Styrkelse af det enkelte individs eget beredskab - ansvar for egen sikkerhed

 

4. Mere effektiv forebyggelse af ulykker - i hjem og fritid, hos ældre

 

5. Sikring af samfundsvigtig virksomhed - såvel offentlig som privat

 

6. Opretholdelse af samfundets informations- og cybersikkerhed

 

7. Sikring af samfundsvigtige produkter og tjenester i en usikker omverden

 

8. Anvendelse af eksisterende ressourcer på en bedre og mere effektiv måde

 

9. "Grænseoverskridende udfordringer kræver grænseoverskridende samarbejde"

 

10. "Uden klimatilpasning bliver vi mere sårbare"

 

Samtidig vurderes mulighederne for at kunne imødegå de enkelte udfordringer.

 

Det gennemgående træk er behovet for at skabe et mere resilient samfund, der kan håndtere uforudsete trusler og udfordringer. 

 

Rapporten "Övergripande utmaninger för samhällsskydd och beredskap" kan læses her.