Printed from www.primodanmark.dk
Datatilsynet publicerer vejledninger vedr. datasikkerhed
Printervenlig udgave

Med baggrund i den generelle udvikling på it-området samt erfaringer fra blandt andet sagsbehandling og inspektioner, har Datatilsynet besluttet at sætte fokus på udvalgte it-sikkerhedsmæssige problemstillinger ved at publicere en række såkaldte "it-sikkerheds-tekster".


Formålet med it-sikkerhedsteksterne er at sætte fokus på udvalgte it-sikkerheds-mæssige problemstillinger, som dataansvarlige, databehandlere, projektansvarlige og andre i praksis skal håndtere i forbindelse med behandling af personoplysninger.

 

Hver it-sikkerhedstekst udfolder en udvalgt it-sikkerhedsproblemstilling. Den udfoldede problemstilling kan med fordel overvejes yderligere, inden der træffes beslutninger om, hvorledes problemstillingen løses i praksis i egen organisation.

 

Da it-sikkerhedsproblemstillinger i praksis er komplekse og tit indeholder flere forskellige aspekter, kan det være relevant at læse flere af it-sikkerhedsteksterne, før der træffes beslutninger om, hvorledes konkrete it-sikkerhedsproblemstillinger håndteres.

 

I juli 2014 er udsendt:

 

- ST1    Flere faktorer i login

 

- ST2    Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til
             uvedkommendes kendskab i forbindelse med datatransmission

 

Tilsynet forventer løbende at publicere nye it-sikkerhedstekster.

 

De publicerede tekster fra Datatilsynet kan ses her.