Printed from www.primodanmark.dk
Databeskyttelsen i Danmark skal øges markant
Printervenlig udgave

Retsudvalget og Kulturudvalget har den 3. juni 2014 i enighed afgivet en beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for en bedre beskyttelse af personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige institutioner såvel som private virksomheders behandling af disse.

 

Udvalgene konstaterer, at der i den seneste tid er sket flere afsløringer af en række meget grove brud på sikkerheden omkring personfølsomme oplysninger og privatlivets fred. I den såkaldte Se og Hør-sag har en medarbejder hos Nets og/ eller hos virksomhedens underleverandør - at dømme efter det forelagte - systematisk overvåget en række kendte personers betalingskort over en årrække og videreformidlet disse oplysninger til Se og Hør mod et fast månedligt honorar. Sagen trækker både medieetiske og strafferetlige spor og afdækker desværre en alt for lemfældig sikkerhed omkring beskyttelsen af personfølsomme data.

 

Udvalgene påpeger samtidig, at hændelsesforløbet ud fra, hvad der foreløbig er afdækket, vidner om et behov for bedre beskyttelse af personfølsomme data og en mere restriktiv kontrolindsats omkring efterlevelsen af disse krav.

 

I lyset af at en stadig større del af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og myndigheder foregår digitalt med deraf følgende massiv oparbejdning af store mængder data, er det altafgørende for såvel borgernes privatliv og tillid til den fortsatte digitalisering som samfundets samlede sikkerhed og interesser, at sikkerheden omkring disse data matcher trusselsniveauet på det pågældende område.

 

I forlængelse af det afholdte samråd og sagens forløb er udvalgene i enighed nået frem til, at udvalgene vil tage en række initiativer, hvor regeringen pålægges aktivt at arbejde for en styrkelse af persondatabeskyttelsen samt at regeringen laver en årlig redegørelse for datasikkerheden, som skal debatteres i Folketinget.

 

Udvalgene er desuden enige om at nedsætte to fælles parlamentariske arbejdsgrupper med inddragelse af eksterne eksperter under henholdsvis Retsudvalget og Kulturudvalget.

 

Den fælles beretning af 3. juni 2014 fra Retsudvalget og Kulturudvalget kan ses her.