Printed from www.primodanmark.dk
Dansk Selskab for Risikoledelse
Printervenlig udgave

Dansk Selskab for Risikoledelse har til formål at fremme forståelsen og håndteringen af kritiske risici med henblik på at understøtte beslutninger og handlingsberedskab i det danske samfund.

Selskabet skal fremme velfunderet, kritisk og praktisk viden i relation til risikospørgsmål. Selskabet vil arbejde for, at offentlige myndigheder, private virksomheder og andre med samfundsansvar får bedre mulighed for at træffe beslutninger, håndtere og kommunikere om risici på en helhedsorienteret, etisk og innovativ måde.

Selskabet ser risikoledelse som et naturligt, supplerende element til al ledelse. Selskabet lægger derfor navnlig vægt på at understøtte de offentlige og private ledere, som står med de konkrete, daglige risikovurderinger, håndteringer og kommunikative udfordringer.

Selskabet vil inddrage repræsentanter for de aktører, der anses for relevante på grund af deres berøring med, deres viden om eller deres centrale placering i relation til givne risici. Selskabet vil arbejde med risici i grænsefladen mellem civilsamfundet og den offentlige sektor, mellem den offentlige og private sektor og mellem forskellige dele af den offentlige sektor. Målet er at bidrage til at fremme kvalificeret og koordineret tværsektoriel beslutningstagning og styrke civilsamfundets resiliens.

Selskabet skal være dagsordensættende for risikoledelse i et samfundsmæssigt perspektiv. Selskabet vil afdække kritiske risikoproblemstillinger og sikre drøftelsen af særlige risici og de nødvendige tiltag til at imødegå dem.

Selskabet vil endvidere bidrage til den generelle samfundsmæssige debat om risici og styrke den åbne dialog mellem borgere og professionelle aktører med henblik på at fremme den gensidige forståelse og udvikle nye former for effektiv risikokommunikation.

Gå til DSFRs hjemmeside her

Download brochure om DSFR her