Printed from www.primodanmark.dk
Dansk Brandteknisk Institut
Printervenlig udgave
Website med oplysninger om brandsikring og skadeforebyggelse (DK, 2006)

Uddrag:

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er en selvejende og almennyttig virksomhed. DBI er godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS). Det er DBI?s formål i teknisk-videnskabelig henseende at virke for brandsikring og skadeforebyggelse. Formålet opfyldes bl.a. ved:

  • Forskning og udviklingsarbejde
  • Indsamling af data og formidling af dokumentation
  • Udvikling af normer, standarder og vejledninger
  • Yde service i form af prøvning, undersøgelser, inspektion m.m.
  • Deltage i rådgivning, informations- og kursusvirksomhed

Dansk Brandteknisk Institut