Printed from www.primodanmark.dk
Danmarks højdemodel - nu med vand
Printervenlig udgave

Nu kan offentlige institutioner, private virksomheder og borgere gratis downloade en hydrologisk højdemodel, som kan bruges til at beregne, hvor vandet løber hen ved skybrud og stormflod.

 

Modellen er udviklet i partnerskab mellem Miljøministeriet/Geodatastyrelsen og Forsikring & Pension.

 

Den hydrologiske højdemodel kan være med til at udpege områder, som kan være i fare for at blive oversvømmet ved skybrud eller stormflod. Modellen er samtidig et nyttigt værktøj for kommunerne i deres arbejde med risikokortlægning og klimatilpasningsplaner.

 

Læs mere om den hydrologiske højdemodel her.

 

I Miljøministeriet, som har det overordnede ansvar for udviklingen og distributionen af den hydrologiske højdemodel, siger miljøminister Ida Auken:
 - I Miljøministeriet er vi stolte over at kunne levere et avanceret bidrag til at danskerne kan se, hvor man særligt har brug for at sikre sig imod vandskader og på den måde undgå for høje forsikringspræmier.

 

Du kan downloade den hydrologiske højdemodel her.

 

Miljøministeriet gør opmærksom på, at der på grund af stor interesse for den hydrologiske højdemodel, aktuelt kan være svært at få adgang til kortet.