Printed from www.primodanmark.dk
Danmarks Højdemodel holdt vand
Printervenlig udgave

Sammen med de seneste prognoser fra DMI kunne Danmarks Højdemodel bruges til at udpege hvilke områder, der potentielt ville blive oversvømmet i forbindelse med stormen Bodil den 5 - 6. december 2013.

 

Fredag den 6. december om morgenen, da stormen Bodil havde hærget landet i over et døgn, varslede DMI højvande i de indre danske farvande. Den Nationale Operative Stab (NOST) under Rigspolitiet indkaldte derfor Geodatastyrelsen til at bistå dem med situationen.

 

Arbejdet bestod blandt i at illustrere, på baggrund af DMI's prognoser om forøgede vandstande, hvilke områder der kunne blive berørt af stormen.

 

Allerede fredag formiddag kunne en medarbejder fra Forsvar og Beredskab (FOB) i Geodatastyrelsen udpege nogle af de områder i landet, som potentielt kunne blive oversvømmet af stormfloden.

 

Kombinationen af prognoser fra DMI og analyser på højdemodellen ramte plet.

 

De steder, hvor analysen viste, at der kunne opstå problemer, var også de steder, hvor virkelighedens våde problemer opstod. De kortløsninger som Geodatastyrelsen udarbejdede blev sendt til de lokale beredskabsstabe rundt om i landet, så de bedre kunne danne sig et overblik og tage deres forholdsregler.

 

Yderligere oplysninger om højdemodellen og mulige anvendelser kan ses her.