Printed from www.primodanmark.dk
Danmarks første Katastrofe- og Risikomanagere
Printervenlig udgave

De første 26 studerende fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen har modtaget deres eksamensbeviser. Høje ansøgertal og mange praktikaftaler med beredskabssektoren og erhvervslivet viser, at uddannelsen har bidt sig fast hos både studerende og aftagere.

 

De 26 nyuddannede Katastrofe- og Risikomanagere har i løbet af 3½ år uddannet sig i beredskab, sikkerhed og risikovurderinger i både teori og praksis. De studerende har gennem deres projekter arbejdet med meget forskellige emner som fx beredskabsplaner, sikkerhed inden for events, nødhjælpslogistik og risikovurderinger.

 

De uddannelsessøgende har fået øjnene så meget op for uddannelsen, at der i år var 400 ansøgere til de 70 årlige pladser.

 

Erhvervslivet har også fået øjnene op for den relativt nye uddannelse.

 

"Jeg bliver løbende kontaktet af rederier, forsyningssektoren og andre virksomheder, som har behov for at øge sikkerheden for deres medarbejdere, og som vil arbejde mere struktureret med deres beredskab. Den slags kontakter vil i høj grad også komme de studerende til gode i fremtiden, fordi de på den måde kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger i praksis," siger uddannelsesleder Lars Pagter Zwisler. 

 

PRIMO Danmark har været repræsenteret i det forberedende udvalg til uddannelsen samt i Uddannelsesudvalgets første 4-årige periode.

 

Uddannelsen:
- Varigheden af uddannelse er 3½ år
- Graden er professionsbachelor
- Praktik indgår i uddannelsen og foregår ofte i de kommunale og statslige beredskaber, i humanitære organisationer eller i private virksomheder

 

Målet er at gøre de studerende i stand til at arbejde inden for de kommunale beredskaber, Falck, det internationale beredskab samt virksomheder og organisationer med beredskabs- eller krisefaglige projekter.