Printed from www.primodanmark.dk
DAB afholder konference om Styringsdialogen
Printervenlig udgave


Onsdag den 16. september 2009 danner Dansk Design Center rammen om DAB's konference om den fremtidige Styringsdialog mellem kommuner og boligselskaber.

DAB har inviteret borgmestre, kommunaldirektører og embedsmænd fra kommunerne til en konference, som skal bidrage til at sætte styringsdialogen, og dermed et tættere samarbejde mellem kommune og boligselskab, på skinner. Også DAB’s bestyrelse og formænd for selskaberne er inviteret til konferencen.
På konferencen løfter indenrigs- og socialminister Karen Ellemann sløret for ministeriets forventninger til styringsdialogen.

- Det er en fælles udfordring at sikre fremtiden for den almene boligsektor, understreger Karen Ellemann i et interview til Boligen i juni måned. Og netop Styringsdialogen kan skabe den kontakt mellem de almene boligselskaber og kommunen, som kan være med til at sikre fremtiden for sektoren. Et tæt samarbejde mellem kommune og boligselskab gør det muligt at formulere optimale løsningsforslag, der tilgodeser boligområderne og dermed beboerne.

Fuldmægtig i KL, Jannik Egelund, giver også et bud på de udfordringer, boligselskaber og kommuner står over for i forbindelse med den nye samarbejdsform.

DAB’s formand Henrik Berg, glæder sig til konferencen:
- Det bliver spændende at høre ministerens indlæg og samtidig bliver der lejlighed til at udveksle synspunkter om de udfordringer, vi står overfor. Styringsdialogen er et positivt tiltag, som kan blive til gavn for beboerne, og jeg håber, at alle vil føle sig lidt bedre forberedt til at gennemføre dialogmøderne og finde frem til fælles målsætninger for boligområderne, efter konferencen den 16. september 2009, siger Henrik Berg.