Printed from www.primodanmark.dk
Cyberforsvar der virker
Printervenlig udgave

Center for Cybersikkerhed har sammen med Digitaliseringsstyrelsen udgivet en ny vejledning med en prioriteret køreplan for, hvordan risikoen for cyberangreb kan mindskes. Vejledningen henvender sig primært til ledelsesniveauet i offentlige myndigheder og private virksomheder.

 

Vejledningen kommer på baggrund af Rigsrevisionens nylige undersøgelse af bl.a. Statens It, jfr. omtalen heraf i PRIMO's nyhedsbrev oktober 2013.

 

Rigsrevisionen anbefalede i den forbindelse, at Digitaliseringsstyrelsen eller Center for Cybersikkerhed udarbejdede en vejledning om, hvilke sikringstiltag en statslig virksomhed bør overveje til at imødegå aktuelle trusler fra hacking.

 

I vejledningen beskrives en konkret, prioriteret køreplan for, hvordan myndigheder og virksomheder kan mindske risikoen for cyberangreb og undgå at udsætte sig for markant risiko ved cyberangreb.

 

Vejledningen fokuserer på fire konkrete sikkerhedstiltag, der har vist sig at kunne forhindre en væsentlig del af de målrettede cyberangreb.

 

Danske offentlige myndigheder og private virksomheder er dagligt udsat for forstyrrende

eller skadelige aktiviteter fra forskellige aktører. Center for Cybersikkerhed vurderer, at de alvorligste trusler kommer fra fremmede statslige aktører, der udnytter internettet til at spionere og stjæle dansk intellektuel ejendom.

 

Vejledningen understreger behovet for at problemstillingen forankres i topledelsen og understøttes af en overordnet risikovurdering.

 

Hent vejledningen her.