Printed from www.primodanmark.dk
Community resilience inden for beredskabsområdet
Printervenlig udgave

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 8. september 2011 at iværksætte et projekt vedr. community resilience inden for beredskabsområdet.

 

Det må forventes, at der i de kommende år vil være øget fokus på robusthed og modstandsdygtighed i lokalsamfundet, i forbindelse med uventede hændelser i fredstid såsom terrorhandlinger og voldsomme naturhændelser som f.eks. skybrud, orkaner og kraftigt snefald.

 

Begrebet community resilience refererer til forberedelse af lokalsamfundet på sådanne større krisesituationer.

 

I første fase gennemføres en foranalyse med afsøgning af interessentkreds, som grundlag for afholdelse af konference januar 2012.

 

Derefter forventes iværksat en bredere vifte af aktiviteter i samarbejde med interesserede kommuner og udvalgte interessenter i 2012.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FKB, og med beredskabsforsker Niels Johan Juhl-Nielsen som projektleder.

 

Nærmere oplysninger om projektet fås ved henvendelse til Svend Tychsen st@primodanmark.dk