Printed from www.primodanmark.dk
Center for Offentlig Innovation
Printervenlig udgave

Center for Offentlig Innovation er etableret i januar 2014 som led i partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor. Center for Offentlig Innovation skal forankre og sprede innovative tiltag på tværs af den offentlige sektor.

 

Centret er finansieret af stat, kommuner og regioner, jfr. aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014.

 

I dag arbejdes der mange steder aktivt med at fremme en offentlig opgavevaretagelse og kultur med fokus på tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed.

 

Denne indsats foregår lokalt på den enkelte institution, inden for det enkelte ministerium, den enkelte kommune eller region og som tværoffentlige samarbejder fx mellem kommuner og en region. Arbejdet understøttes blandt andet af lokale, regionale og statslige innovationscentre, udviklingskonsulenter, forsknings-, uddannelses- og analyseenheder samt private virksomheder.

 

Dette er med til at understøtte iderigdom, men rummer også en risiko for, at de mange tiltag får karakter af enkeltstående forsøg, der er mere geografisk eller organisatorisk begrænsede, end de reelt har potentiale til.

 

Center for Offentlig Innovation har til formål at forankre og sprede innovative tiltag på tværs af den offentlige sektor. Centeret skal også styrke medarbejder- og brugerdreven innovation.

 

Parterne bag aftalen har dannet en politisk følgegruppe, der består af Økonomi- og Indenrigsministeren og formændene for de øvrige parter i samarbejdet.
 
Centeret forelægger hvert år i perioden 2014-2016 den politiske følgegruppe en mundtlig redegørelse for centerets aktiviteter.

 

Læs mere om Center for Innovation her.